בית הכנסת הספרדי
"משכן שלום"

שדרות

– סף מדרגה שטוח מחורץ

– פס למניעת החלקה "יהלום" – שחור