בניין מורשת - חבל אשכול

חבל אשכול

– משטח התראה אלסטומר פולימרי – שחור