הכפר השוודי - ירושלים

ירושלים

– זווית למדרגה + פס למניעת החלקה – יהלום שחור