קניון מבקיעים

אשקלון

– פס למניעת החלקה – יהלום צהוב

– גבשושיות התראה – דגם ספירל

– פס מוביל אלומיניום – עגול